Pauline Blom
& Ronald Ouwens

Mobiel: +34 – 686419359

Bellen of skypen kan altijd.
Voor een aanvraag op maat: info@conil.nl

Algemene Voorwaarden

1 Reservering

1.1. Reserveringen dienen per e-mail aan ons te worden gemeld. Per reservering of wijziging van een eerder gemaakte reservering worden administratiekosten ad € 45,- berekend.

1.2. Iedere reservering wordt door ons per e-mail bevestigd. Vanaf dat moment is uw reservering definitief.

1.3. Wijzigingen in huurperiode en/ of wissel van vakantiewoning worden door ons als annulering beschouwd (zie punt 3).

 

2 Betaling

2.1. Samen met de reserveringsbevestiging ontvangt u van ons een factuur voor de aanbetaling van 30% van de huursom en de administratiekosten. Deze factuur dient u binnen de aangegeven betalingstermijn per bank over te maken.

2.2. Het restant van de huursom dient u uiterlijk 8 weken voor aankomst te voldoen.

2.3. Wanneer uw reservering minder dan 10 weken voor aanvang door ons wordt ontvangen, dan zal slechts 1 factuur worden verzonden voor de gehele huursom en administratiekosten.

2.4. Alle gefactureerde bedragen moeten altijd voor vertrek betaald zijn. Bij een reservering zeer kort voor aanvang van de huurperiode kan dit een spoed (telefonische) overboeking noodzakelijk maken.

2.5. Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd de reservering ongedaan te maken. Reeds betaalde gelden worden in dat geval niet terugbetaald.

2.6. Er zal een borg van € 200,- op de factuur worden toegevoegd. Dit bedrag wordt uiterlijk 2 weken na de huurperiode teruggestort minus eventuele kosten n.a.v. schade (zie 6.5).

3 Annuleren door huurder

3.1. Annuleringen dienen per e-mail aan ons kenbaar gemaakt te worden. Wij zullen de annulering per e-mail bevestigen en u informeren over de annuleringskosten.

3.2. Afhankelijk van de tijd tot aanvang van de huurperiode worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

3.2.1. binnen 14 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging: geen,

3.2.2. tot 8 weken voor aanvang huurperiode: bemiddelingsfee + aanbetaling huursom,

3.2.3. minder dan 8 weken voor aanvang: bemiddelingsfee + volledige huursom.

3.3. Indien huurder, door welke omstandigheden dan ook, later arriveert of eerder vertrekt heeft deze geen recht op proportionele verrekening van huursom.

 

4 Annuleren door verhuurder

4.1. Indien enige omstandigheid de verhuurder dwingt tot annulering van de reservering zal de huurder hiervan direct op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk zal een alternatief worden aangeboden, waarbij het verschil in huurprijs zal worden teruggestort (goedkoper alternatief) of gefactureerd (duurder alternatief).

 

5 Aankomst en vertrek

5.1 We vangen onze gasten persoonlijk op, bij een ontmoetingsplaats in de buurt van het huis of appartement.

5.2 Aankomst is tussen 16.00 en 19.00 uur, vertrek: uiterlijk 11.00 uur. Aandere tijden graag in overleg.

5.3 Aankomsten na 22.00 uur in de avond zijn geen probleem, maar er zijn wel extra kosten aan verbonden, namelijk €40,-.

6 Klachten

6.1. Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse aan ons per e-mail of telefonisch worden ingediend.

6.2 Landelijke gewoontes zoals stroomuitval, insecten, blaffende honden, kraaiende hanen in de campo of luidruchtige buren zijn geen reden tot klachten.

6.3. Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning of het zonder overleg met Conil.nl verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

 

7 Aansprakelijkheid

7.1. Conil.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van de aangeboden vakantiewoningen.

7.2. Conil.nl beperkt zich tot bemiddeling in de totstandkoming van de huurovereenkomst en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid in de uitvoering van de overeenkomst. In ieder conflict volgend op de afsluiting van de overeenkomst zal Conil.nl uiteraard bemiddelen met als doel het conflict naar volle tevredenheid van beide partijen op te lossen.

7.3. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade, veroorzaakt door u of uw medereizigers, zal geheel door u vergoed dienen te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten zoals elektra bent u als huurder volledig aansprakelijk.

7.4 Uw persoonlijke eigendommen zijn tijdens uw verblijf niet verzekerd. Daar kunt u een reisverzekering voor afsluiten.

7.5 De zwembaden zijn normaal gesproken geopend van Semana Santa (de heilige week voor Pasen) tot eind oktober, tenzij anders aangegeven in de specificaties. Urbanisaties met een gemeenschappelijk zwembad zijn vaak geopend van 15 juni tot 15 september. Conil.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongelukken tijdens uw verblijf. Speciaal in de woningen waar een zwembad bij is. Daarom raden wij u aan uw kind nooit alleen bij het zwembad te laten, ook als er een omheining om het zwembad is.

Om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden en gebruiken wij cookies. Je kunt je cookie-instellingen hier wijzigen.